بنر

جشن تولد فصل ها

شرکت مفاپو ما کارخانه ای است که به رفاه کارکنان توجه دارد.هر ربع سال یک جشن برای کسی که تولدش در این سه ماه است برگزار می کنیم.

جشن تولد_1

چندی پیش، مهمانی طبق معمول، برای ماه های آوریل تا ژوئن برگزار شد.

همه کارمندان دور هم جمع شدند، یک آهنگ تولد خواندند تا جشن بگیرند، و همچنین چیزی خوشمزه خوردند.

جشن تولد_3

منتظر جشن بعدی هستیم


زمان ارسال: ژوئیه-26-2022
nav_icon